Abbreviation : TSA

[Definition]:
Transportation Security Administration

[Example Phrases]:
• TSA administrator
• TSA officer
• TSA officials
• TSA agents
• TSA employees
• a TSA officer
• a TSA screener
• TSA checkpoints
• a TSA agent
• the TSA officer
endmemo.com © 2017  Terms of Use | Home